Hello, Welcome to APT Electronics Co., Ltd. official website
English


Guangzhou

TEL:+86 (020) 34684266  /  34684299    

POST:511458  

FAX:  +86 (020) 34684977    

ADD:No.33, South of HuanShi Road, Nansha District, Guangzhou